The Domain Name TheBoas.com
Is Available For Sale

Cisté poddruhy
Boa constrictor amarali
Boa constrictor constrictor
Boa constrictor imperator
Boa constrictor longicauda
Boa constrictor ortonii
Boa constrictor occidentalis

Ostrovní formy
Boa constrictor nebulosa
Boa constrictor orophias
Boa constrictor sabogae

Sporné poddruhy
Boa constrictor melanogaster
Boa constrictor sigma

Barevné formy
albino
anery
hypo
arabesque
leopard
strip

Boa constrictor imperator

Vzhledem k tomu, že se hroznýši vyskytují na velmi rozmanitých lokalitách (od polopouští po horské pralesy), je velmi složité urcit typického zástupce i samotného poddruhu. Poddruh imperator definoval badatel Daudin v roce 1803, tedy 45 let po popsání nominátního poddruhu Boa constrictor constrictor.

Imperátori z výše položených lokalit bývají obecne tmavší a menší, než hadi z nížin. V teraristice se setkáváme zejména s hady, kterí pocházejí úzce vymezené niky. Takoví hadi v dalších generacích vytvárejí sobe podobné jedince, címž v nás vzbuzují pocit, že hadi z tohoto státu mají pouze takový vzhled. Jaké je pak prekvapení, když se v chovu vyskytne nová linie, pocházející ze stejného státu, avšak z úplne jiného prostredí. Takový Boa constrictor pak náhle zborí veškeré hranice, které jsme mu fenotypicky vyhradili. Zárným príkladem jsou jedinci z vetších státu (Mexiko, Nikaragua, Honduras), kterí mohou vytváret skutecne prekvapivé spektrum "forem".

Na druhou stranu je pravdou, že si tito hadi zachovávají urcité tendence - napr. drtivá vetšina hroznýšu ze Strení Ameriky má na temenní vzor ve tvaru kríže. Toto "znamení" se udržuje u druhu na východní strane And v Jižní Americe (imperator - Ekvádor, longicauda - Peru). na amazonské strane je temeno zdobeno pouze cárou na temeni. Dalším "typickým" znakem pro stredoamerické formy je tvorba uzavrených sedel (v Americe nazývaném "circleback"). To je výrazné zejména u mexických forem ... Rod imperator tvorí v prírode i základní a kombinované formy, které se využívají pro jejich genetické udržení. V prírode byli objeveni hadi se zbarvením anerythristic, hypomelanistic, albino, dokonce ghost ! (to je již kombinace anery a hypomelanistic zbarvení). Více se dozvíte v odkazu Barevné formy.

Pri urcování poddruhu je tedy treba znát puvodní lokalitu jedince a nenechat se mást jeho fenotypickým projevem. I když jako vodítko se dá i fenotyp použít. Pro teraristy by melo být prioritní udržovat v rámci poddruhu typické zbarvení dané lokality, nejen slepe krížit hady z Mexika, nehlede na to, zda pocházejí ze severní Sonory nebo jižního Cancúnu.


MEXICO:
Mexiko je typické výskytem nekolika fenotypových forem Boa constrictor. Od pouštních oblastí Sonora po tropický Yucatan se vyskytuje nekolik barevných forem. Sonorská forma má šedavé zbarvení, trpaslicí forma z pohorí Tarahumara je také do šeda. Smerem k jihu nahrazuje šedou hnedavá barva, typická pro formy z okolí Cancúnu a provincie Chiapas. Nezávisle na barevném tónu kresby se drtivá vetšina mexických hroznýšu vyznacuje vetším poctem sedel, která jsou casto spojená v tzv. "circleback" (uzavrené kroužky na zádech). Také je pomerne charakteristická krížová kresba na temeni. Mexické formy patrí celkove k menším, z pohorí Tarahumara dorustají dokonce jen neco málo pres 1 metr ! Je velmi vhodné znát puvod chovaného zvírete, nebot vzhledem k obrovské rozmanitosti biotopu v Mexiku mohou mít jednotlivé formy velmi rozdílné nároky na úspešný chov a zejména odchov. Zcela jiste se tento rozdíl projeví napríklad u zminované formy Tarahumara a napr. Cancún. Studium prirozených teplotních nároku a vzdušné vlhkosti v míste výskytu, nám pak velmi napoví pri napodobování celorocních cyklu, které jsou významné zejména pro hroznýše z extrémních oblastí (imperator - Sonora; occidentalis - Paraguay).

BELIZE:
Hroznýši, kterí mají domovinu v malém státecku Belize, jsou v teraristice dosud velmi raritní. Vetšinou se jedná o menší hady, dorustající velikosti okolo 1,8 m. Významné jsou ostrovní formy z okolí Belize. Tyto ostruvky mají prízvisko "Cay". Odtud pocházejí trpaslicí formy Cay Caulker a Crawl Cay, které je možné v chovech velmi zrídka videt. Chov techto forem má prímou souvislost se zachováním samotné formy, nebot tito hroznýši jsou prímo ohroženi úbytkem svého prirozeného prostredí ! Je proto NAPROSTO neprípustné krížit tyto formy s ostatními, nebot by se tím ztratila velmi vzácná genetická linie ! Zbarvení ostrovních hroznýšu Cay Caulker je prakticky prirozene anerythristické. Nekterí jedinci Boa constrictor imperator z Crawl Cay mají cervene zbarvená bríška, tzv. zbarvení "firebelly".

HONDURAS:
Honduraští hroznýši pocházejí v Evrope zejména z Nemeckých chovu. Tito hadi mají velmi pekné zbarvení. Kresba je celkove tmavší, nekterí jedinci mají naoranžovelé bricho ("firebelly"). V chovech se mužeme setkat i s dalšími variantami z Hondurasu. Mezi teraristy se vyskytuje nekolik pevninských forem a zejména formy ostrovní. Ty pocházejí zejména z ostrovního komplexu zvaného Isla Bahía. Je zrejmé, že podrobnejší výzkumy na techto ostruvcích prinesou mnohá prekvapení. Již nyní je patrné, že se jednotlivé formy na ostruvcích významne fenotypove liší díky dlouhodobé izolaci. Pro ostrovní formy je též príznacná menší velikost, coby výsledek predacního a dalších tlaku. K formám, které lze radit k Hondurasu, patrí i v chovech oblíbený oranžový "Hogg Island Boa" (originální název ostrova, kde se tento Boa constrictor imperator endemicky vyskytuje je Cayo de los Cochinos). V rámci formy "Hogg-Island" se vyskytuje nekolik barevných forem od žlutavé po naružovelou.

SALVADOR:
Vzhledem k tomu, že je chov hroznýšu z této oblasti velmi omezený, není dostatek informací o "typickém" vzhledu hadu z této lokality. Podle nekolika exempláru, které jsem mohl spatrit na internetu, mají vyšší pocet sedlových skvrn, které tvorí "circleback". Jsou dosti podobní hadum ze sousední Nikaraguy s tendencí šedavého ci hnedavého nádechu. Odsud také pochází v chovech stále vzácná forma "Blood boa" (krvave rudý hroznýš), který má prirozene vysokou koncentraci erythrinu (cerveného barviva).

NIKARAGUA:
Zástupci Boa constrictor imperator, kterí pocházejí z Nikaraguy zatím neprávem unikají pozornosti chovatelu. Presto se práve v této oblasti prirozene vyskytují anerythristické formy, hypomelanistické a dokonce prírodní "Ghost" forma, která vzniká spojením anery a hypo. Typickým znakem hroznýšu z Nikaraguy je hustá kresba sedel, které tvorí retízkový vzor ("circleback"). Na druhou stranu je zrejmé, že hadi v teráriích pocházejí z farem koncentrovaných v obydleném hornatejším pásmu západního pobreží a je otázkou, jak se budou fenotypove projevovat hroznýši z neprobádaného východního pásu. Zde totiž prevládá nížinný charakter s pralesním a mangrovovým porostem. Proto se v chovech muže obcas vyskytnout skupina hadu s "netypickou" kresbou.

KOSTARIKA:
Zdejší exempláre Boa constrictor imperator se pohybují na barevné škále od okrové po hnedou. Zajímavostí je tzv. zelená forma, kdy jedinci mají v podkladu výrazný zelenavý nádech kombinovaný s cervenými odstíny. V Kostarice nalézáme jak biotopy deštného pralesa nížinného typu, tak horské regiony nad 1200m nad morem.

PANAMA:
Panamští hroznýši jsou oproti sousedním kostarickým a kolumbijským v chovech velmi zrídka. V okolí panamského pruplavu a na blízkých ostruvcích se vyskytuje extrémne vzácný poddruh Boa constrictor sabogae.

KOLUMBIE:
Kolumbijští hroznýši tvorí naprosto drtivou vetšinu hroznýšu v chovu privátních chovatelu. Je to "typický" hroznýš královský, Boa constrictor v celé své kráse. Vytvárí spoustu barevných variant a dispozic, které se chovatelé snaží geneticky udržet/potvrdit.
Kolumbie je rozlehlá zeme casto zmítaná obcanskými válkami a nepokoji, takže se dá ocekávat "objev" nových forem, jakmile se situace uklidní a zeme bude pro taxonomy prístupnejší. Masiv Kordiller tvorí prirozenou hranici mezi poddruhy imperator a constrictor, kterí se spolecne v Kolumbii nacházejí. Samozrejme ani taková hranice není nepropustná a místy muže docházet ke krížení obou forem. To je však nežádoucí v chovech. To by mel být impulz pro chovatele, aby se zajímali o lokalitu puvodu jejich hada. K velmi pekným patrí hroznýši z oblasti Baranquilla. Jaké formy se díky selektivnímu chovu podarilo chovatelum udržet/vytvorit se mužete podrobneji docíst v sekci Barevné formy.

EKVÁDOR:
V Ekvádoru se nachází hned nekolik "forem" hroznýše královského. Andy opet tvorí prirozenou hranici mezi temito formami. Podobne jako ve zminované Kostarice, bude fenotyp dané formy závislý na nadmorské výšce. U pozorovaných exempláru v zajetí je možné vycíst urcité pravidlo - totiž, že ekvádorští Boa constrictor imperator prevážne nemají kresbu spojenou, ale velmi "volne" roztroušenou po hrbete v úzkých sedlech. ALE! Jiná forma pocházející z jihovýchodních ekvádorských lokalit má naopak kresbu retízkovou, podobne jako nikaragujští. Kresbu na hlave má velmi blízkou Boa constrictor occidentalis. Byli zde zároven odchyceny i exempláre razené k Boa constrictor melanogaster. Takže se ted vyberte…

Více informací: http://www.biolib.cz/cz/taxon/id58403
o nás   |   boa constrictor   |   aktuální nabídka   |   fotogalerie   |   kontakty   |   JRABnet
bg pattern close-circle
abc.com
domain name is for sale
This website is inactive. Its old content has been restored to preserve the site’s SEO value (like backlinks from authority websites).
This is important for expired domain investors because that SEO value can help you rank high on Google within weeks or even days, instead of months or years.
Click here for more information