The Domain Name TheBoas.com
Is Available For Sale

Cisté poddruhy
Boa constrictor amarali
Boa constrictor constrictor
Boa constrictor imperator
Boa constrictor longicauda
Boa constrictor ortonii
Boa constrictor occidentalis

Ostrovní formy
Boa constrictor nebulosa
Boa constrictor orophias
Boa constrictor sabogae

Sporné poddruhy
Boa constrictor melanogaster
Boa constrictor sigma

Barevné formy
albino
anery
hypo
arabesque
leopard
strip

Boa constrictor amarali

Poddruh amarali patrí k menším formám Boa constrictor a v chovech se vyskytuje pomerne vzácne. Jako poddruh jej definoval badatel Stull v roce 1932. Vyskytuje se v úzkém pásu od Sao Paula po bolivijskou cást Pantanalu. Pro tyto hroznýše je typická motýlková kresba a velmi krátký ocas s nekolika sedly.

Hlavu mívají tito hadi pomerne robustní a díky své velikosti pusobí zavalitým dojmem. Jsou to nádherná zvírata. Tem, kterí mají popelavou podkladovou barvu s e ríká "silverback". Jsou to jedinci z okolí Sao Paula a nekolika lokalit v Bolívii. Patrí ke klenotum mezi chovateli.

BRAZÍLIE:
Brazilská forma obsahuje jak klasické "silverback" tak i barevnejší jedince. Jejich chov je hodne nárocný a je urcen zejména zkušeným chovatelum. U populace z okolí Sao Paula se projevily sklony ke zvracení potravy. To muže být zpusobeno i chybným krmným režimem a vytvorením nevhodných podmínek chovu. Exempláre z této oblasti jsou v útlém veku popelave šedí, dospelci dostávají casem až bronzove hnedé zbarvení. Hroznýši ze západních oblastí mají krásné kontrastní zbarvení.

BOLÍVIE:
O bolivijských amarali se dá napsat prakticky totéž, co o brazilských. Jsou zde zastoupeny barevné i popelavé "silverback" formy. Pro chov je vhodné tyto formy nekrížit a snažit se zachovat typické znaky, jako napr. "motýlkovitou" kresbu apod.


Více obrázku na http://www.ectothermics.com
Více informací: http://www.biolib.cz/cz/taxon/id58403
o nás   |   boa constrictor   |   aktuální nabídka   |   fotogalerie   |   kontakty   |   JRABnet
bg pattern close-circle
abc.com
domain name is for sale
This website is inactive. Its old content has been restored to preserve the site’s SEO value (like backlinks from authority websites).
This is important for expired domain investors because that SEO value can help you rank high on Google within weeks or even days, instead of months or years.
Click here for more information