The Domain Name TheBoas.com
Is Available For Sale

Cisté poddruhy
Boa constrictor amarali
Boa constrictor constrictor
Boa constrictor imperator
Boa constrictor longicauda
Boa constrictor ortonii
Boa constrictor occidentalis

Ostrovní formy
Boa constrictor nebulosa
Boa constrictor orophias
Boa constrictor sabogae

Sporné poddruhy
Boa constrictor melanogaster
Boa constrictor sigma

Barevné formy
albino
anery
hypo
arabesque
leopard
strip

hypomelanický

Objevení této barevné varianty bylo víceméne náhodné. Americký chovatel Rich Ihle zaznamenal, že vždy polovina mládat jedné samice dovezené pravdepodobne z Panamy, má velmi zajímavé hypomelanické zbarvení. (hypo = nedostatek, melanin = cerný pigment). To se projevuje zejména výraznou prevahou oranžových tónu v kresbe. Zejména atraktivní bývá zbarvení ocasu. Na rozdíl od bežného zbarvení, nemají tito hadi sedla na ocase lemovaná cerným proužkem, ale bílým ci žlutým. Pro jejich „lososovou“ barvu, jim zacal Rich ríkat Boa constrictor Salmon hypo.

To se velmi ujalo a oznacení Salmon boa je užíváno jako synonymum pro hypo hroznýše. Zde je však treba podotknout, že hypo zároven nemusí znamenat Salmon ! Existují ješte jiné linie, které nemají puvod v jedincích od Riche !!!

Hypomelanictí hroznýši mají tendence k redukci kresebných elementu a zejména v druhé generaci vytvárejí velmi zajímavé vzory s pouhým náznakem puvodní kresby. Výjimkou není ani spojování sedel v zajímavé proužky.

Prímo tvurce této mutace rozdeluje Boa constrictor salmony ihned po narození do nekolika tríd podle barevnosti a kresby. Tuto skutecnost lze potvrdit a schválit. I v odchovech, které jsme zaznamenali u našich zvírat, jsme tento nastavený trend dodržovali. Dalším chovem lze potvrdit, že napr. vyšší stupen kresebné aberace a intenzivnejší oranžové tóny jsou predávány rodicem dalším generacím (stejne jako citrónové nádechy nebo obruby ocasních sedel). Spolecne s tímto delením lze rozdelovat mládata i cenove.


Zajímavé je množení hypo hroznýšu v druhé generaci. V ní je 1/4 odchovu zbarvena normálne a 3 hypomelanicky. Z techto 3 nese 1 dve recesivní alely, takže dáme-li tyto jedince k normálne zbarvenému hroznýši, získáme CELÝ odchov hypomelanických hroznýšu ! Je ovšem nesnadné tyto „zázracné“ hady od „bežných“ hypo z vrhu rozeznat. Jisté indicie, jako velmi redukovaná kresba, výraznejší podíl cervené a žluté v kresbe nebo jiné aberace, nám mohou jen napovedet, že práve toto je ten vysnený exemplár. Je vždy nutné tyto dispozice proverit dalším chovem. Ríkáme-li bežným jedincum Salmon, jsou tito nazýváni Boa constrictor SuperSalmon. Chov techto hadu má pro ctitele barevných forem velkou budoucnost, zejména jako prostredek k získání v soucasnosti „moderních“ hadu jako jsou Sunglow.
Zajímavé exempláre produkují Boa constrictor salmon v kombinaci s typem Jungle, Motley, Arabesque atd. V kombinaci s anery vytvárejí v další generaci tzv. Ghost. Hypomelanici stojí spolu s albíny a anery jedinci v základech celé rady genetických mutací, doubleheterozygótu, tripleheterozygótu a mnoho dalšího, co lze ješte v chovu hadu zamereného na experimentování se zbarvením ocekávat.
Zároven je však férové ríci, že tato cesta je cestou velkého množství „genetického odpadu“. Hadi vypadající „normálne“ jsou pak potenciálními nositeli nekterých z neprojevených genu a mohou znamenat pro zacátecníka nebo cloveka, který není ochoten investovat do zvírete geneticky jednoznacného, primerenou míru rizika a když to vyjde, pak nejlevnejší cestu k porízení geneticky jasne specifikovatelného odchovu.
o nás   |   boa constrictor   |   aktuální nabídka   |   fotogalerie   |   kontakty   |   JRABnet
bg pattern close-circle
abc.com
domain name is for sale
This website is inactive. Its old content has been restored to preserve the site’s SEO value (like backlinks from authority websites).
This is important for expired domain investors because that SEO value can help you rank high on Google within weeks or even days, instead of months or years.
Click here for more information