The Domain Name TheBoas.com
Is Available For Sale

Cisté poddruhy
Boa constrictor amarali
Boa constrictor constrictor
Boa constrictor imperator
Boa constrictor longicauda
Boa constrictor ortonii
Boa constrictor occidentalis

Ostrovní formy
Boa constrictor nebulosa
Boa constrictor orophias
Boa constrictor sabogae

Sporné poddruhy
Boa constrictor melanogaster
Boa constrictor sigma

Barevné formy
albino
anery
hypo
arabesque
leopard
strip

albino

Linie Peter Kahl
V roce 1983 byla z Kolumbie importována 4 novorozená mládata Boa constrictor imperator, 3 samci a 1 samice. Behem šesti následujících let tito hadi dosáhli pohlavní dospelosti bez úspešné reprodukce, což prispelo k rozhodnutí puvodních majitelu prodat jednoho samce.

Tento samec byl koupen Petrem Kahlem z Baltimore za 25000 dolaru, což byl do té doby pravdepodobne nejvetší obnos zaplacený za jednoho hada. V listopadu 1989 po karanténe umístil Petr Kahl samce k šesti kolumbijským samicím. Behem prosince a ledna samec opetovne páril každou samici, v cervnu 1990 dve ze šesti samic porodily. Tato mládata byla prvním štepitelným odchovem na svete. V dusledku velmi vydatného krmení mela mládata na roce témer 1,8m (!) délky a Petr Kahl se rozhodl pripustit celou skupinu k sobe v párící sezóne 1991. Rozhodnutí bylo odmeneno v cervnu 1992 prvním narozením v zajetí odchovaných albínu, odchov cítal 22 mládat, z nichž tri byli albíni.


Brian Sharp linie
Tato linie albinotických Boa constrictor se vyznacuje sytejšími barvami než "Kahl linie" a tím, že si vetšinou tyto barvy hadi uchovávají až do dospelosti. Nekterí jedinci svou krásou berou dech. Je treba si uvedomit, že v USA, míste svého puvodu, nejsou zdaleka tak castí, jako v Evrope, do které se dostali z ceského chovu. Jejich hodnota je tak i dvakrát vyšší než "Kahl" albínu. Duležitou okolností chovu je, že jsou geneticky neslucitelní s "Kahl" linií !!!

Coral albino
Prekrásná forma albínu Boa constrictor s velmi intenzivním nacervenalým podkladem. Zatím mnoho techto albínu odchováno nebylo, ale jedná se o skutecnou perlu.

Paradox albino
Má-li amelanistický albino Boa constrictor príležitostné cerné skvrny, co je to za zvíre? Výše uvedený popis je vhodný pro prírodní paradox nebo nový genetický typ hroznýše spolecnosti Vision Herpetological. O pigmentaci plazu je zrejme ješte mnohé neznámé... Historie paradoxního hroznýše by stála za náležitejší rozvedení, protože dokazuje jak reprodukcní experimenty mohou vést ke vzniku nových forem. Predek „paradox“ hroznýšu je kríženec Surinamského cervenoocasého hroznýše a kolumbijského imperátora štepitelného na albino (Boa constrictor constrictor x B. constrictor imperátor hetero albino).

Tento predek páril dve samice taktéž kolumbijského imperátora heterozygotního na albino (Boa constrictor constrictor x B. constrictor imperator). Jedna samice porodila 16 mládat, z nichž ctyri byli albíni, druhá porodila 18 mládat, z nichž šest bylo albinotických. V odchovu každé samice bylo po jednom „paradox“ hroznýši. Tato situace vedla k predpokladu, že tohoto paradoxu bylo dosaženo kombinací dvou ruzných recesivních genu. Majitelé doufají, že opetovným krížením v budoucnu dospelých „paradox“ samic s jejich otcem bude možné dosáhnout ozrejmení tohoto genetického znaku a vznikne nová genetická forma.
o nás   |   boa constrictor   |   aktuální nabídka   |   fotogalerie   |   kontakty   |   JRABnet
bg pattern close-circle
abc.com
domain name is for sale
This website is inactive. Its old content has been restored to preserve the site’s SEO value (like backlinks from authority websites).
This is important for expired domain investors because that SEO value can help you rank high on Google within weeks or even days, instead of months or years.
Click here for more information